"Kommunikationskontakt" statt Motor eines Oldtimers